28.12.2021

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” nr. 4.3.1.0/18/A/010
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” noslēdz līgumu ar PS “MMG” par tā piedāvāto kopējo līgumcenu ar atlaidi – 5 297 530.41 EUR, neieskaitot PVN, jo tā piedāvājums atbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un uzskatāms par saimnieciski izdevīgu par “Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos” realizāciju