Klientu ievērībai:

SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka 2022.gada 29.janvārī stājās spēkā “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums”, kurš paredz centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas samazinājumu mājsaimniecības lietotājam. Minētais likums paredz, ka laika periodā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim, centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas samazinājumu mājsaimniecības lietotājam, ja tas centralizētās siltumapgādes pakalpojumu saņem no siltumapgādes komersanta, kas šādu pakalpojumu sniedz par regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, kādus paredzējis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta regulatora atļauja, nosaka 50 procentu apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu esošajā apkures sezonā, ja tas nepārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, un siltumenerģijas tarifa mediānu 68,00 euro par vienu megavatstundu. Ja apstiprinātais siltumenerģijas tarifs pārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, papildu maksas samazinājumu mājsaimniecības lietotājam par tarifu, kas pārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, nosaka 90 procentu apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu esošajā apkures sezonā un 150,00 euro par vienu megavatstundu.

No 2022.gada 1.oktobra SIA “Jūrmalas siltums” siltumenerģijas tarifs sastāda 225,62 euro bez PVN apmērā par vienu megavatstundu, kas pārsniedz mājsaimniecības lietotājiem minētā likuma noteiktā siltumenerģijas tarifa robežu. Starpība par 2022./2023.gada apkures sezonas starp attiecīgajā kalendāra mēnesī piemērojamo tarifu bez pievienotās vērtības nodokļa un minētā likuma noteiktā siltumenerģijas tarifa robežu tiek kompensēta no valsts budžeta.