Paziņojums par rezultātu par saimnieciskajā darbībā neizmantotās automašīnas pārdošanu izsolē 2

2020-24-02

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka 2020.gada 18.februārī atsavināta,  pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli SIA „Jūrmalas siltums” piederoša kustama manta – saimnieciskajā darbībā neizmantota automašīna VW Transporter (valsts reģ. Nr. FA 6834; izlaiduma gads 2004.g.; šasijas numurs WV1ZZZ7HZ4H056805; degvielas tips – dīzeļdegviela, pašmasa – 1800 kg; pilna masa – 2800 kg; automašīnas krāsa – sarkana; tehniskā apskate – nav).  

Par izsoles uzvarētāju pasludināts Juris Piebalgs, piešķirot tiesības iegādāties augstāk norādīto kustamo mantu par kopējo summu 1900 EUR (viens tūkstotis deviņi simti euro, 00 centi), ieskaitot 21% PVN.