Uzaicinājums noslēgt līgumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) „Jūrmalas siltums” vēršas pie tiem dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem, kuri nav noslēguši ar SIA „Jūrmalas siltums” līgumu Par norēķinu kārtību par apkurei un ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju. SIA „Jūrmalas siltums” atgādina, ka noslēgt augstāk minēto līgumu ir Jūsu, kā īpašnieka vai īrnieka pienākums.

Pamatojoties uz 2010.gada 28.oktobrī pieņemtā Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta 3.punktu, dzīvokļa īpašniekam ir pienākums: norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (piemēram, apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana).

SIA „Jūrmalas siltums” aicina Jūs nekavējoties, bet ne vēlāk kā mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas, vērsties SIA „Jūrmalas siltums” – Slokas ielā 47A, Jūrmalā pieņemšanas laikos: no pirmdienas līdz ceturtdienai 8:15-12:00, 12:45-16:30; piektdienās 8:15-12:00, 12:45-15:15, lai noslēgtu augstāk minēto līgumu, līdzi ņemot:

  1. dzīvokļa īpašniekiem – personu apliecinošu dokumentu un Zemesgrāmatas apliecību;
  2.  īrniekiem – personu apliecinošu dokumentu un īres līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi par pašvaldībai piederošā īpašuma izmantošanu.