“Būvprojektu grozījumi, būvdarbi un autoruzraudzība siltumtīklu pārbūvei Jūrmalā”, identifikācijas numurs JS.2018/1KF.ST.BB

04.06.2018
20.06.2018
22.06.2018
28.06.2018
29.06.2018
05.07.2018
12.12.2018 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu
“Būvprojektu grozījumi, būvdarbi un autoruzraudzība siltumtīklu pārbūvei Jūrmalā”, identifikācijas numurs JS.2018/1KF.ST.BB
Iepirkums tiek īstenots projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” (Nr.4.3.1.0/17/A/037) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā https://www.jurmalassiltums.lv/.

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” telpās Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu – SIA „Jūrmalas siltums” tehniskās un attīstības vadītājs Andris Rudzītis, tālr. +371 67760800, fakss: +371 67147138, e-pasts: info@jurmalassiltums.lv

Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2018. gada 26.jūnija, plkst. 11:00.
Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2018. gada 3.jūlija, plkst. 11:00.
Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2018. gada 10.jūlija, plkst. 15:00.

Publikācijas:
Nolikums2.docx 04.06.2018
Atbildes.pdf 20.06.2018
SludinajumsGrozijumi.pdf 22.06.2018
GrozitsNolikums.docx 22.06.2018
Atbildes.pdf 22.06.2018
Atbildes.docx 28.06.2018
SludinajumsGrozijumi2.pdf 29.06.2018
Siltumtrases_nolikums_grozijumi2.docx 29.06.2018
Atbildes05072018.pdf 05.07.2018
Pazinojums.pdf 12.12.2018