SIA “Jūrmalas siltums” aicina, Jūs piedalīties cenu aptaujā par dabas gāzes piegādi 6

Pretendents var piedāvāt piedāvājumu ietverot tajā gāzes apjomu ,paredzot piegādes periodu 2023. gada 1. maijs.-2024.gada 30.aprīlis paredzamais gāzes apjoms 47491 MWh gāze augst.s.s. norādot cenu (fiksētā cena un/ vai biržas cena).

Pretendents var piedāvāt piedāvājumu ietverot tajā gāzes apjomu ,paredzot piegādes periodu 2023.gada 1.maijs -30. septembris paredzamais gāzes apjoms 4217 MWh gāze augst.s.s. norādot cenu (fiksētā cena un/ vai biržas cena).

Pretendents var piedāvāt piedāvājumu ietverot tajā gāzes apjomu ,paredzot piegādes periodu 2023.gada 1oktobris – 2024.gada 30.aprīlis paredzamais gāzes apjoms 43274 MWh gāze augst.s.s. norādot cenu (fiksētā cena un/ vai biržas cena).

Pretendents pievieno apmaksas noteikumus.
Pretendents pievieno Līguma paraugu.
Pretendents norāda Piedāvājuma derīguma termiņu.
Cenu piedāvājumu lūdzam iesūtīt elektroniski info@jurmalassiltums.lv līdz 2023.gada 23.februārim plkst. 10:00.
Pasūtītājs sazināsies ar pretendentu, kurš atbilstoši piedāvājuši zemāko cenu.

Gāzes patēriņa prognoze 2023-2024

Pielikumi:
GazeFinansuPiedavajumaParaugs2023-2024-5menesi
GazeFinansuPiedavajumaParaugs2023-2024-7menesi
GazeFinansuPiedavajumaParaugs2023-2024-12menesi