Cenu aptauja par šķeldas piegādi 18

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas piegādi maija, jūnija, jūlija, augusta, septembra, oktobra, novembra, decembra, janvāra, februāra, marta, aprīļa mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 2021. gada 30. aprīlis. Šķeldas piegādes adreses Slokas iela 47A un Nometņu iela21A, Jūrmalā. Kurināmās šķeldas kvalitāte norādīta tehniskajā specifikācijā. Biomasas izcelsmes reģions ES.

Kopējais šķeldas piegādes apjoms divpadsmit mēnešiem ir, līdz 100 000 ber m3.
Pie līguma slēgšanas pasūtītājs var pieprasīt bankas garantiju līguma nodrošinājumu par summu 5% apmērā, par kopējo šķeldas apjomu 100 000 ber m3.

Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 un piedāvājuma nodrošinājumu iesniegt elektroniski uz SIA “Jūrmalas siltums” e-pastu info@jurmalassiltums.lv līdz 2021. gada 12.aprīlim, plkst. 10:00.

Piedāvājuma nodrošinājums:
Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu EUR 20 000.00 (divdesmit tūkstoši euro) (bez PVN);
Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā. Piedāvājuma nodrošinājumam jāgarantē, ka nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam (pēc pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, neprasot papildu pamatojumu savai prasībai) piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
• pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
• pretendents, kura piedāvājums, izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz ar derīguma termiņu, kas nevar būt īsāks par piedāvājuma derīguma termiņu.

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentiem, kuri atbilstoši tehniskajai specifikācijai piedāvājuši zemāko cenu.

Dokumentācija:
Specifikacija
LigumaParaugs