SIA “Jūrmalas siltums”, izsludina Sarunu procedūru: “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Aizputes ielā 1”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina Sarunu procedūru: “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Aizputes ielā 1(kad.Nr.13000046308).”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: JSAGKB2019/4

Lai saņemtu Sarunu procedūras, “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Aizputes ielā 1(kad.Nr.13000046308).” detalizētu tehnisko specifikāciju lūdzu elektroniski nosūtiet pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju, kā arī ar derīgu drošu elektronisko parakstu parakstītu konfidencialitātes apliecinājumu.

Personiski ar iepirkuma dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” administratīvajā ēkā, trešajā stāvā, biroja administratores kabinetā iesniedzot iesniegumu un parakstīta konfidencialitātes apliecinājuma Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, tālr. +371 67760800, fakss: +371 67147138.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 15.oktobris, plkst. 11:00

Pielikumi:
Nolikums.docx
Pielikumi2.docx
AtbildesNr1.docx
Paziņojums.pdf